INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru společenských věd založený v ČR.

Hlavní činností, kterou se INESAN zabývá je realizace evaluací projektů/programů a zpracování sociálních analýz. INESAN se dále specializuje na provádění meta-evalucí. Rovněž připravuje v rámci své činnosti odborné posudky a studie projektů/programů. Vypracovává koncepční a metodické dokumenty a pomáhá s přípravou zadávací dokumentace k výběrovým řízením (ToR).

Mezi tematické okruhy, jejichž výzkumem se INESAN zabývá, patří metodologický výzkum, eticky odpovědné chování, manažerská studia, rozvojová spolupráce, životní prostředí, zdravotně-sociální problematika a společnost v čase a prostoru. Díky svému zázemí v oblasti metodologie společenskovědního výzkumu INESAN provádí v rámci uvedených tematických okruhů výzkumná šetření a připravuje analytické studie.


Novinky

CI konference 09.01.2020 | CI konference

POZVÁNKA NA KONFERENCI

INESAN (Institute for evaluations and social analyses) si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci-workshop "Values and identities of the Visegrad countries´ capitals", který je realizován v rámci podpory Visegradského fondu (International Visegrad Fund).

Tým složený z výzkumných pracovníků z Prahy, Varšavy, Bratislavy a Budapesti představí první výsledky projektu zaměřené na hodnoty a identitu obyvatel těchto čtyř hlavních měst.

Účast na konferenci-workshopu je BEZPLATNÁ. Vzhledem k omezené kapacitě, doporučujeme provést registraci co nejdříve a zaslat JMÉNO A NÁZEV ORGANIZACE na email: ivan.jarabinsky@inesan.eu.

více..
INESAN realizuje projekt podpořený Visegradským fondem 29.01.2019 | INESAN realizuje projekt podpořený Visegradským fondem

INESAN od letošního roku realizuje projekt s názvem Values and identities of the Visegrad countries´ capitals spolu s partnery z Eötvös Loránd University - Faculty of Social Sciences (HUN), Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw - Faculty of Christian Philosophy (POL), a z Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences (SVK).

Projekt je kofinancován zeměmi V4 (Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) prostřednictvím International Visegrad Fund. Posláním fondu je posilovat regionální spolupráci mezi zeměmi centrální Evropy.

Více informací o projektu najdete ZDE.

Projekt na organizační rozvoj INESANu podpořen 03.10.2018 | Projekt na organizační rozvoj INESANu podpořen

INESAN podal v rámci Operačního programu Zaměstnanost žádost o podporu na realizaci projektu, zaměřeného na zlepšení podmínek a prostředí pro práci vlastních výzkumných pracovníků. Tento projekt byl schválen a zaregistrován pod číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323. Více o projektu ZDE.

více..