Institut evaluací a sociálních analýz - INESAN

první soukromá výzkumná organizace v oboru společenských věd v České republice

Institut evaluací a sociálních analýz je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru společenských věd založený v ČR.

Jde o nezávislý subjekt, který byl založen podle pravidel stanovených Evropskou unií (Článek 1.3, písm. ee. Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)). Institut je výzkumnou organizací dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je zapsán na Seznamu výzkumných organizací vedeném Radou pro vědu, výzkum a inovace (RVVI).

Cílem Institutu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností.


Novinky

Evaltep součástí databáze ERIH Plus 05.04.2016 | Evaltep součástí databáze ERIH Plus

Časopis Evaluační teorie a praxe se stal od dubna 2016 součástí databáze ERIH Plus, která eviduje vědecké časopisy z oblasti humanitních a společenských věd.

více..
Výzva pro autory 03.03.2016 | Výzva pro autory

Výzva pro autory

Rádi bychom oznámili, že časopis Evaluační teorie a praxe vyhlásil výzvu autorům pro zasílání příspěvků do speciálního anglického čísla.

Bližší informace o výzvě naleznete ZDE.

více..
Podzimní číslo časopisu Evaluační teorie a praxe 18.12.2015 | Podzimní číslo časopisu Evaluační teorie a praxe

Rádi bychom vás informovali, že vyšlo podzimní číslo časopisu Evaluační teorie a praxe pro rok 2015. I v tomto čísle naleznete výběr z několika témat týkajících se evaluací a evaluační praxe. Bližší informace najdete přímo na webových stránkách časopisu www.evaltep.cz.