Název: Inteligentní systém péče o seniory

Číslo: TL03000611

Popis: Cílem tohoto projektu je vytvoření nové služby pro seniory umožňující jim déle zůstat v domácím prostředí a vést delší dobu aktivní život. Služba jim uleví od strachu z případných komplikací v případě rizikové situace (např. pádu). Služba umožní monitorování stavu seniora skrze náramkové zařízení propojené s mobilní aplikací. Tato aplikace bude obsahovat algoritmus rizikových situací detekující změnu stavu klienta (v případě jeho pádu či změny zdravotního stavu). Aplikace tedy díky včasnému informování o rizikových situacích zjednoduší poskytování péče. Aplikace bude kromě neformálních pečujících napojena i na místní terénní služby, případně policii, aby bylo zajištěno řešení možného rizikového stavu. Výsledky projektu budou vytvořeny na základě identifikace potřeb seniorů, pečujících a sociálních služeb.

Příjemce: INESAN, spol. s.r.o.

Spolu příjemce: České vysoké učení technické v Praze, DelpSys, s.r.o.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Řešitel: Mgr. Kristýna Bernášková

Spolu řešitel: doc. Ing. Patrik Kutílek M. Sc., Ph.D.;  Mgr. Jakub Žákavec MBA

Členové týmu:

Doba řešení: 04/2020-03-2023

Plánované výsledky:

  • Studie potřeb seniorů, pečujících a poskytovatelů sociálních služeb
  • Mechanismus vyhodnocování dat z přístrojů využívaných pro tísňovou péči („algoritmus pro hodnocení rizikových situací“)
  • Případové studie pilotního zavádění ICT technologií u různých typů zařízení (poskytovatel pečovatelské služby, pobytové zařízení pro seniory)
  • Doporučení pro výběr tísňového zařízení
  • Doporučení pro další vývoj