Realizované projekty

 

Přístup obyvatel ČR k Fair Trade (CZ.2.01.2011.221.001)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 2 – Eticky odpovědné chování. Cílem celého projektu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky a rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků.

 


Podmínky pro rozvoj Fair Trade České republice (CZ.2.01.2014.221.011)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 2 – Eticky odpovědné chování. Cílem celého projektu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky, rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků a o cenové citlivosti spotřebitelských segmentů. Součástí projektu bylo také hodnocení dalších značek, mezi které patří národní značka kvality KLASA či ekologická značka Ekologicky šetrný výrobek.

 

Nákupní preference českých zákazníků a fair trade (CZ.2.01.2017.221.030)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 2 – Eticky odpovědné chování. Projekt tematicky navazuje na dva již realizované projekty: Přístup obyvatel ČR k Fair Trade (CZ.2.01.2011.221.001) a Podmínky pro rozvoj Fair Trade České republice (CZ.2.01.2014.221.011) viz výše.

Hlavním účelem projektu je shromáždění informací týkajících se nákupu fairtradových výrobků v České republice. Projekt navazuje na projekty, týkající se fair tradu z let 2011 a 2014, které se věnovaly především povědomí a postojům k fairtraovým výrobkům. Tato zjištění doplňuje o aktuální data a téma dále rozšiřuje. Ve větším detailu se projekt zabývá specifickými charakteristikami fairtradových zákazníků a jejich nákupním preferencím. Podle preferovaných výrobků jsou dále spotřebitelé vyhodnocování z hlediska sociodemografických a postojových charakteristik, jakými jsou například názorové vůdcovství a kosmopolitismus.

 

 

 

ZPĚT