Realizované projekty

 

Systémy měření výkonnosti v českých organizacích (CZ.3.01.2012.221.002)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 3 – Manažerská studia. Hlavním cílem celého projektu byla identifikace a charakteristika současných systémů, metod a přístupů k měření výkonnosti v organizacích v ČR.

 

 

Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU (CZ.3.02.2013.221.004)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 3 – Manažerská studia. Hlavním cílem projektu je rozbor povědomí a znalostí obyvatel ČR o jednotlivých aspektech regionální politiky EU realizované v České republice prostřednictvím jednotlivých operačních programů a identifikace a verifikace klíčových postojů a preferencí veřejnosti v této oblasti.

 

 

Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR (CZ.6.06.2014.221.014)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 3 – Manažerská studia. Hlavním cílem projektu je vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti VaVaI v průmyslových podnicích působících v České republice a identifikace plánovaného využití VaVaI v budoucnu. Zjišťovány byly především způsoby aktuálního a plánovaného zajišťování projektů, financování (výše finančních prostředků přidělených na projekty výzkumu, struktura prostředků), rozsah výzkumných a vývojových kapacit, vnímání podmínek pro realizaci VaVaI, faktory ovlivňující zapojení organizací do VaVaI, spolupráce s dalšími subjekty v rámci VaVaI nebo výsledky z projektů VaVaI registrované průmyslovými podniky.

 

Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů (CZ.3.03.2014.221.013)

Tento projekt s názvem „Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů“ je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 3 – Manažerská studia. Hlavním cílem projektu je identifikace a vyhodnocení zkušeností průmyslových organizací s jednotlivými fázemi procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.

 

ZPĚT