Realizované projekty

 

Evaluace průřezových principů ZRS

Analýza modelů fungování rozvojových agentur v partnerských zemích

 

 

 

Číslo:

TD03000401

Název:

Evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové spolupráce ČR

 

 

Příjemce:

INESAN, s.r.o.

Řešitel:

Jana Garay M.A.

Členové týmu:

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., Ing. Otakar Ďurďa

 

 

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR

 

Více o projektu ZDE.

Doba řešení:

01/2016 – 12/2017

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je připravit odborně korektní, v reálných podmínkách ověřenou a certifikovanou metodiku určenou evaluátorům projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce. Metodika bude specifikovat konkrétní postupy, které by evaluátoři měli provádět při hodnocení průřezových principů, kterými jsou řádná správa věcí veřejných (good governance), lidská práva včetně rovnosti mužů a žen a šetrnost k životnímu prostředí a klimatu. Tyto průřezové principy jsou zdůrazněny v Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a jsou uplatňovány ve všech projektech. Po jejich realizátorech se vyžaduje naplňování každého z těchto principů.

 

 

Hlavní výsledek*:

Certifikovaná metodika - Manuál

Certifikovaná metodika - Záznamový arch pro evaluaci

Certifikovaná metodika - Indikátory pro oblast životního prostředí

Certifikovaná metodika - Indikátory pro oblast správy věcí veřejných

Certifikovaná metodika - Indikátory pro oblast lidských práv a rovnosti mužů a žen

Certifikovaná metodika - Indikátory pro oblast lidských zdrojů

Certifikovaná metodika - Matice průřezových témat

 

* výsledek je vytvořen v anglickém jazyce

 

Další výsledky:

Workshop

Workshop představil proces hodnocení průřezových principů rozvojové spolupráce dle vznikající Metodiky evaluace průřezových prinicpů. Účastníci workshopu měli možnost se blíže seznámit s danými principy, jejich operacionalizací a způsoby hodnocení v rozvojových kontextech. Druhá část workshopu byla vyhrazena pro praktickou aplikaci metodiky, účastníci tak měli možnost si práci s metodikou vyzkoušet na konkrétním příkladu.

      

 

Poster

Představuje grafické zpracování základních údajů o Metodice, jejím účelu, obsažených průřezových tématech, základních komponentách Metodiky atd. Obsahuje rovněž specifické ukázky práce se záznamovým archem a ukázku typizovaného výstupu hodnocení.

 

Dále byly jako podpůprné dokumenty vypracovány dva workingpapery a souhrnná zpráva z provedené pilotní studie.

 

 

 

Číslo:

TB050MZV001

Název:

Analýza modelů fungování rozvojových agentur v partnerských zemích

 

 

Příjemce:

INESAN, s.r.o.

Řešitel:

Jana Garay M.A.

Členové týmu:

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., Ing. Otakar Ďurďa, Ing. Jana Menšíková

 

 

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR

 

Více o projektu ZDE.

Doba řešení:

01/2016 – 08/2016

 

 

Výsledek:

Výzkumná zpráva s utajovaným charakterem

 

 

Popis projektu:

Cílem tohoto projektu bylo získat aktuální poznatky o modelech fungování vybraných rozvojových agentur v dárcovských zemích srovnatelného zaměření s ČR, dále získat analytický podklad pro možné uspořádání zamýšlených kanceláří ČRA v prioritních zemích ZRS ČR (včetně možností registrace a mezinárodně-právního statusu, nastavení rozsahu pravomocí mezi ústředím a kancelářemi, optimalizace lidských zdrojů) a v neposlední řadě celkové zefektivnění realizace ZRS ČR v souladu s mezinárodní praxí (decentralizace poskytování ZRS, harmonizace procedur, dělba práce s ostatními dárci, předvídatelnost a transparentnost ZRS).

Výsledná výzkumná zpráva z projektu tak bude sloužit jako podklad pro organizační opatření ve vztahu k České rozvojové agentuře a vytvoření jejího přímého zastoupení v prioritních zemích v návaznosti na očekávané usnesení vlády ke Střednědobé vizi rozvoje ČRA.

 

 

 

 

ZPĚT