NázevMezioborový design rozvoje města

Číslo: TL01000025

meziobor

Popis: Cílem projektu je vytvoření softwarové aplikace s využitím rozsáhlé databáze, analyzované algoritmem využívající strojové učení. Účelem projektu je tak vytvořit virtuální prostor, ve kterém se tři tematické okruhy, tj. přírodovědné/krajinné, sociální a urbanistické/architektonické, budou setkávat a produkovat výsledná data, prezentovaná například ve formě statistik, map a grafů.

Výsledný software umožní městským samosprávám generovat výstupy získané mezioborovým přístupem, jež budou přímo použitelné jak při sestavování ucelené koncepce rozvoje města, strategickém a komunitním plánování nebo ve vizích rozvoje územních celků, tak pro nalezení vhodných řešení jednotlivých problémů měst.

Uplatnění výstupů projektu přispěje k tzv. „inteligentnímu urbanismu“, a bude mít význam z hlediska kvality prostředí a života ve městě.

Příjemce: INESAN, s.r.o.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Řešitel: Bc. Helena Humňalová MS.c.

Členové týmu:

Doba řešení: 04/2018 – 05/2021

Plánované výsledky: R-Software

Další výsledky:

 

Publikační výsledky:

Pocit, že se opakují hloupé chyby stále dokolečka...

Popularizační článek měl za cíl nastínit alespoň částečně možnosti využití softwaru s umělou inteligencí, který by mezioborově řešil urbanistické problémy.

 

Chytrý urbanismus je klíčem k trvale udržitelnému řešení rozvoje samosprávných celků

Popularizační článek měl za cíl představení projektu a možností využití mezioborové metody. Článek byl určen zejména pro místní autority.