Číslo:

16-14409S

Název:

Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství

 

 

Příjemce:

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Spolupříjemci:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; INESAN, s.r.o.

 


Řešitel:

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Spoluřešitelé:

RNDr. Boris Burčin, Ph.D.; Mgr. Jiří Remr, Ph.D.

 

 

Poskytovatel:

Grantová agentura ČR

 

Více o projektu ZDE

Doba řešení:

01/2016 – 12/2018

 

 

Výsledek:

články v odborných českých i zahraničních periodikách

 

 

Článek ve sborníku
(D)

Preferovaný způsob konstrukce poplatku za odpad

 

Ostatní výsledky (O):

Akceptace vybraných způsobů nastavení poplatku za odpady

Odhad dopadu zavedení finančních odměn za třídění

Odhad dopadu zvýšení poplatků za odpady

Ochota platit za odvoz a likvidaci odpadů

Preferovaný způsob financování systému nakládání s odpady

 

Sociální kontrola v odpadovém hospodářství

Finanční stimul nebo finanční sankce?

Instrumentální znalost týkající se nakládání s odpadem

Outsourcing třídění

Represe v oblasti nakládání s opdadem

Spokojenost se službou svozu odpadu

Výše poplatků za odpad jako nástroj změny nákupního chování

 

Popis projektu:

Demografická změna je společenským fenoménem, kerý má významné dopady na poskytování environmentálních služeb na místní úrovni. Vývoj demografických charakteristik zásadním způsobem ovlivňuje především nakládání s komunálními odpady, neboť právě chování domácností ovlivňuje produkci komunálního odpadu, nakládání s ním (vč. třídění) a účinnost poplatkové politiky obcí.

Hlavním cílem projektu je vyhodnotit dopady demografických změn, behaviorálních aspektů (především tzv. vytěsňovacího efektu) a struktury obecních nákladů na odpadové hospodářství na účinnost systému plateb v České republice.