Articles

 


Chasing Higher Response Rate. Is It Really Worth It?

Validization of Osteoarthritis Knee and Hip Quality of Life – OAKHQOL Questionnaire

Application of Performance Evaluation Outcomes

Barriers to the Adoption of Performance Measurement System

Analysis of Awareness of Operational Programmes and Projects Co-financed from EU funds

Analysis of the Communication Model of EU Regional Policy in the Czech Republic

The effects of environmental factors and fisheries management on recreational catches of perch Perca fluviatilis in the Czech Republic

Crowding-out effect of financial incentives for households to recycle waste

Public financial support as an incentive for the involvement of industrial enterprises in RDI

Non-governmental Organizations as Partners: Obstacles in the EU Cohesion Policy?

Functioning, Disability and Health of patients with osteoarthritis ot the knee hop Objective.


BooksMetody výzkumu a evaluace

 

 

 

 

 

Research reports           


Analýza náročnosti dopravních situací.

Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění.

Přístup obyvatel ČR k fair trade.

Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice.

Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších než 50 let.

Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky.

Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU.

Systémy měření výkonnosti v českých organizacích.

Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích.

Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování.

Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení.

Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni.

Výzkum potřeb obyvatel města Hodonína ve vztahu k bydlení.

Závěrečná zpráva – Evaluace Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v programovém období 2007-2013.

Kvalitativní šetření projektů YEI

Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF.