Realizované projekty

 

Přístup obyvatel ČR k Fair Trade (CZ.2.01.2011.221.001)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 2 – Eticky odpovědné chování. Cílem celého projektu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky a rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků.

 


Podmínky pro rozvoj Fair Trade České republice (CZ.2.01.2014.221.011)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 2 – Eticky odpovědné chování. Cílem celého projektu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky, rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků a o cenové citlivosti spotřebitelských segmentů. Součástí projektu bylo také hodnocení dalších značek, mezi které patří národní značka kvality KLASA či ekologická značka Ekologicky šetrný výrobek.

 

 

ZPĚT