Nákupní preference českých zákazníků a fair trade (CZ.2.01.2017.221.030)

Projekt je pokračováním těchto projektů, zkoumaná témata jsou dále doplněna o tematický blok zkoumající různé determinanty nákupního chování. Jeho cílem je rozšířit získaná data a prohloubit znalosti týkající se zákaznických preferencí jak v oblasti eticky odpovědné spotřeby (především v oblasti fair trade), ale i dalších nákupních determinant, jakými jsou například názorové vůdcovství či nákupní etnocentrismus.

Výstupy, které vznikly v rámci řešení tohoto projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout.

 

V rámci projektu dosud vzniklo dvacet letáků, které informují o vybraných tématech. 

Nákup fairtradových výrobků jako projev altruismu

Percepce kvality fairtradových výrobků

Význam obalu při nákupu fairtradových výrobků

Podmínky pro rozvoj fairtradu v ČR

Sebehodnocení znalosti podstaty faitradových výrobků

Deklarované povědomí o známce fairtrade

Vnímání ceny fairtradových výrobků

Vybrané charakteristiky nákupu fairtradových výrobků

Možnosti podpory prodeje fairtradových výrobků

Místo nákupu fairtradových výrobků

Hodnocení dostupnosti fairtradových výrobků

Zájem o fairtradové nápoje na pracovišti

Zdroje informací o fairtradových výrobcích

Znalost fairtradových výrobků

Postoj k nákupu výrobků z rozvíjejících se zemí

Souvislost znalosti podstaty fairtradových výrobků a jejich nákupu

Rozlišitelnost fairtradových výrobků

Role image při nákupu fairtradových výrobků

Důvěryhodnost certifikace fairtradových výrobků

Bandwagon efekt při nákupu fairtradových výrobků

 

Výsledky projektu byly rovněž prezentovány na konferenci Nové trendy v ekonomii, managementu, marketingu a veřejné správě: 12. ročník mezinárodní vědecké konference ve Znojmě formou příspěvku s názvem Nákup fairtradových výrobků v České republice, jež je součástí zpracovaného sborníku z konference. Cílem článku bylo poukázat na regionální diference týkající se nákupu fairtradových výrobků a povědomí obyvatel o těchto výrobcích.

Dále byly připraveny dvě prezentace ZÁJEM OBYVATEL ČR O FAIRTRADOVÉ VÝROBKY, která byla rovněž přestavena na konferenci ve Znojmě a dále POSTOJE OBYVATEL ČR K FAIRTRADOVÝM VÝROBKŮM.