EVALUACE

jsou v INESANu chápány jako proces systematického sběru, zpracování a uspořádání informací, jehož cílem je racionální stanovení a objektivní měření hodnoty. Evaluace prováděné INESANem mají formu kontrolovaného šetření věcného základu (Merit) a přínosu (Worth) předmětu evaluace. Evaluace mohou zlepšit kvalitu a zvýšit účinnost prováděných programů či projektů, mohou optimalizovat proces jejich realizace a mohou přinést adekvátní a využitelnou zpětnou vazbu.

V oblasti evaluací se INESAN specializuje na:

  • Meta-evaluace, tj. evaluace již provedených evaluací
  • Evaluace intervencí, tj. hodnocení souboru opatření, jejichž cílem je změna či formování chování jednotlivců, společenských skupin či organizací (a to jak na úrovni jednotlivých projektů, tak i celých programů

 

POPIS METOD EVALUACÍ →