METODY ANALÝZY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

 

CBA (Cost-Benefit Analysis)

CBA je metoda, která používá v rámci analýzy primárně ty druhy újem a benefitů, jejichž hodnotu lze měřit z hlediska peněžních toků. Podstatou metody CBA je analýza dopadů investice na zapojené subjekty, kvantifikace zjištěných efektů a jejich převod na společnou číselnou (ideálně finanční) jednotku. Více o metodě.

 

CEA (Cost-Effectiveness Analysis)

Metoda CEA byla vyvinuta v padesátých letech minulého století ve Spojených státech amerických jako nástroj pro rozhodování mezi požadavky kladenými zejména Ministerstvem obrany a Armádou na zbrojní programy atd. Více o metodě.


Costing

Costing (Standardní kalkulace) je důležitou podkategorií nákladového účetnictví. Více o metodě.

 

Analýza návratnosti investic – rentabilita (Return of Investment – ROI)

ROI je metoda, která porovnává skutečně dosažený zisk (popřípadě ztrátu) s počátečními náklady na investici. Analýza návratnosti investic je jedním z hlavních a běžně využívaných ukazatelů celkové úspěšnosti/efektivity projektu. Více o metodě.

 

 

 

← ZPĚT