Typy evaluací

 

Zaměřujeme se na tyto typy evaluací:

 

  • Meta-evaluace

  • Analýza potřeb (Needs Assessment)

  • Evaluace procesu

  • Evaluace efektů

 

                       POPIS TYPŮ EVALUACÍ →