Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R)

 

INESAN v rámci svého rozvoje přijal Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a odstartoval tak proces získání známky HR Award. Prvním krokem tak bylo zaslání žádosti o zapojení do procesu hodnocení organizace pro získání ocenění v personální oblasti. Evropská komise v červenci tohoto roku žádost INESANu přijala a stanovila 12 měsíční lhůtu pro splnění základních podmínek pro získání známky HR Award.

Naším cílem je zlepšit v INESANu pracovní podmínky a získat HR Award.

 

Timeline

Příprava interní analýzy silných a slabých stránek a akčního plánu - 7/2018-6/2019

Odeslání analýzy silných a slabých stránek a akčního plánu Evropské komisi - 7/2019