Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R)

INESAN je vyvíjející se výzkumná organizace s potenciálem zařadit se mezi vlivné výzkumné subjekty v oblasti sociálních věd, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Plně podporuje myšlenky HRS4R. Zpracování genderového auditu (podzim 2017) a následná podpora organizačního vývoje projektu INESAN (podporováno od srpna 2018 z OPŽP) usnadnilo rozhodnutí vedení zahájit proces získání HR Award.

INESAN v rámci svého rozvoje přijal Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a odstartoval tak proces získání známky HR Award. Prvním krokem tak bylo zaslání žádosti o zapojení do procesu hodnocení organizace pro získání ocenění v personální oblasti. Evropská komise v červenci tohoto roku žádost INESANu přijala a stanovila 12 měsíční lhůtu pro splnění základních podmínek pro získání známky HR Award.

Nyní naše organizace obdržela ocenění HR Excellence in research a začala fázi implemetace Akčního plánu a GAP analýzy do současných procesů v souladu se zásadami stanovenými v Chartě a Kodexu.


HRAward

 

Timeline

Příprava interní analýzy silných a slabých stránek a akčního plánu - 7/2018-6/2019

Odeslání analýzy silných a slabých stránek a akčního plánu Evropské komisi - 7/2019

Obdržení známky HR Award - 8/2020

Fáze implementace Akčního Plánu a GAP analýzy - 8/2020 - 8/2022

 

Kontakty

Ing. Jana Menšíková, Vedoucí Administrative Unit, jana.mensikova@inesan.eu