Metody evaluací

Metody používané v oblasti evaluací vycházejí z metod primárního společenskovědního výzkumu (kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody). Velmi časté je také použití technik sekundárního výzkumu (rešerše, re-analýzy, obsahové analýzy, analýzy sekundárních dat). Spektrum metodologických nástrojů a technik, které INESAN při své činnosti používá je také doplněno o metody analýz finančních ukazatelů používaných v ekonomii a managementu (např. CBA, CEA, ROI a další). V rámci evaluací se též využívají aplikované postupy (mezi něž např. patří metoda Delphi, Peer-review, Auto-evaluace a další). Podrobnější informace o jednotlivých metodách najdete v jednotlivých sekcích.

 

1) METODY SEKUNDÁRNÍCH ANALÝZ

POPIS METOD →

2) METODY ZÍSKÁVÁNÍ/SBĚRU PRIMÁRNÍCH INFORMACÍ

POPIS METOD →

3) METODY ANALÝZY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

POPIS METOD →

4) APLIKOVANÉ POSTUPY

POPIS METOD →