AUTO-EVALUACE

Auto-evaluace je systematické hodnocení dosažených cílů dle předem stanovených kritérií. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě (musí mít definována kritéria a indikátory) a úrovni dosažených cílů vzhledem k projektovaným cílům.

Typickým znakem auto-evaluace je orientace na procesy. Je prováděna vždy interními pracovníky dané organizace. Veškeré cíle jsou stanoveny zevnitř. Dalším neméně důležitým znakem auto-evaluace je maximální znalost prostředí, ve kterém je auto-evaluace prováděna. Bohužel tato skutečnost vede k možnému neobjektivnímu sebehodnocení, neboť jsou všichni aktéři osobně zainteresováni a ovlivněni osobními vztahy.

Auto-evaluace se zaměřuje na problémy, které vnímá daná organizace jako nejzávažnější. Identifikuje příčiny a následně navrhuje i způsob nápravy.

 

EVALUAČNÍ NÁVŠTĚVY IN-SITU

Metoda pozorování představuje plánované objektivní sledování předem definovaných jevů, která umožňuje zachytit činnosti zkoumaných subjektů, které jsou přímo dostupné smyslům. Na základě předem definovaných kritérií je sledováno skutečné chování jedinců či skupin osob v reálných podmínkách. Pozorování bývá většinou používáno v kombinaci s jinými metodami sběru informací. Pozorování je vhodné zejména pro zjišťování četnosti jednotlivých úkonů/aktivit, či chování jedinců v reálných či simulovaných podmínkách. 

INESAN využívá tuto metodu zejména v souvislosti s projekty, kde vyvstává potřeba zjistit např. četnosti jednotlivých úkonů/aktivit, či chování jedinců v reálných či simulovaných podmínkách.

 

 

 

←ZPĚT