Analýza návratnosti investic (Return of Investment – ROI) 

ROI je metoda, která porovnává skutečně dosažený zisk (popřípadě ztrátu) s počátečními náklady na investici. Analýza návratnosti investic je jedním z hlavních a běžně využívaných ukazatelů celkové úspěšnosti/efektivity projektu. Pomocí této analýzy lze vyjádřit celkovou ziskovost daného projektu/efektivitu investice nebo lze tuto metodu využít k porovnání rentability různých investic. Při srovnání různých investic je pak preferována investice s nejvyšší rentabilitou. Dosažená míry ukazatele ROI je často porovnávána s požadovanou či očekávanou mírou návratnosti investovaných peněz.

Návratnost investic může být kalkulována také v jiných než finančních jednotkách. Například ekonomické, sociální a environmentální dopady investic, projektů či aktivit umožňuje identifikovat společenská návratnost investic (Social Return on Investment – SROI). Tato metoda se využívá například při evaluaci dopadů na jednotlivé skateholders, při identifikaci způsobů zlepšování výkonnosti a při zvyšování výkonnosti investic. Tato metoda je typická pro subjekty z veřejného nebo neziskového sektoru. Tyto subjekty obvykle nerealizují projekty za účelem dosahování zisku, ale mají za cíl působit na své okolí.

INESAN tuto metodu používá v rámci evaluace dopadů firemních investic a dále také evropských dotací na výkonnost a ekonomickou situaci organizací. ROI je dále využíván pro porovnání a vyhodnocení rentability srovnávaných projektů. Kromě ukazatele ROI, jsou z hlediska evaluace dopadu korporátních investic, investic z veřejných zdrojů či evropských dotací na ekonomickou situaci organizace využívány také ostatní ukazatele rentability či další finanční ukazatelé.

 

 

← ZPĚT