CEA (Cost-Effectiveness Analysis)

Metoda CEA byla vyvinuta v padesátých letech minulého století ve Spojených státech amerických jako nástroj pro rozhodování mezi požadavky kladenými zejména Ministerstvem obrany a Armádou na zbrojní programy atd.

Jedná se o metodu hodnocení předmětů nebo alternativ. Účelem analýzy efektivnosti nákladů je zjistit, který projekt/program nebo varianta projektu/programu může dosáhnout stanovených cílů při co nejnižších nákladech. CEA se používá k identifikaci nejvíce nákladově-efektivní strategie z množiny variant, které mají podobné výsledky. Výběrem nejvíce nákladově-efektivní alternativy, lze volné zdroje, které tím vzniknou, vložit do jiných neméně důležitých oblastí projektu/programu (na rozšíření programů, nebo na jiné důležité vzdělávací a sociální činnosti).

Vzhledem k tomu, že analýza efektivnosti nákladů (CEA) úzce souvisí s analýzou nákladů a přínosů (CBA) a obě představují ekonomické hodnocení alternativních nákladů využívání zdrojů a opatření stejným způsobem, využívá je INESAN při hodnocení realizovaných projektů/programů.

INESAN je schopen pomocí této metody u realizovaných projektů porovnat různé alternativy s podobnými cíli a změřit jejich efektivitu z hlediska vynakládaných nákladů. Dále je využívána v rámci evaluace očekávaných dopadů alternativních opatření, ještě než jsou realizována (ex-ante) nebo k evaluaci účinnosti opatření, která již byla realizována (ex-post).

INESAN používá ex-ante CEA v rané fázi v procesu tvorby programu/projektu, k identifikaci nejvíce nákladově-efektivní varianty. Pracuje s předpoklady a projekcemi v oblasti nákladů a efektivity variant v různém kontextu, s cílem předvídat dopady budoucích opatření. Naopak, ex-post CEA je využívána zejména v případech, kdy je nutno posoudit, zda byl program/projekt řešen účinně a efektivně.

Výsledky CEA jsou častokrát integrovány do multikriteriální analýzy (MCA) – odkaz –, která umožňuje kombinaci různých kritérií pro rozhodování v různých formátech.

 

 

← ZPĚT