Eticky odpovědné chování

Eticky odpovědné chování je postaveno na principu, ve kterém si koncový zákazník vybírá takové výrobky a služby, které minimálně zatěžují přírodu, lidi i zvířata. Jeho volba se tímto stává zodpovědnou a etickou. Spotřebitel tak má ve svých rukou nástroj, kterým lze alespoň částečně ovlivnit produkci výrobků vzniklých odpovědnějším způsobem. Preference spotřebitele a jejich změna jsou tak klíčovým tématem pro výrobce a distributory, kteří musí výrobu a její dopady přizpůsobit tomuto trendu a stát se tím pádem také odpovědní.

INESAN věnuje pozornost tématům jako je Fair Trade, odpovědnost za pracovní podmínky, CSR (společenská odpovědnost firem) či environmentální odpovědnost.

Cílem INESANu je zvýšení obecného povědomí o této problematice, o problémech a jejich možných řešeních, prostřednictvím různých studií a analýz.

Více o projektech z této oblasti najdete ZDE.

 

← ZPĚT