Informační a komunikační technologie (ICT)

Informační a komunikační technologie nabízí v dnešní době nezanedbatelný přínos pro rozvoj organizace a její schopnost přizpůsobit se globálnímu prostředí.

INESAN se v oblasti ICT zaměřuje na používání ICT v podnikové sféře. Specifika našeho přístupu spočívají v důsledné analýze koncového trhu a v důrazu, který klademe na skutečné používání konkrétních technologií a nástrojů přesně vymezenými skupinami uživatelů.

Dále je pozornost věnována celospolečenským dopadům používání a rozvoje ICT jako je například tzv. digitální propast (digital divide). INESAN se také zabývá i případnými riziky informačních a komunikačních technologií, jako je např. kyberšikana (cyberbullying), kybergrooming či sexting. INESAN dále řeší problematiku vnímání ochrany osobních údajů na internetu, riziky používání sociálních sítí a dalšími fenomény souvisejícími s rozšiřováním ICT v obecné populaci. Svou pozornost také věnuje oblasti informační gramotnosti obecné populace v České republice.

 

← ZPĚT