Manažerská studia

INESAN věnuje pozornost podnikatelskému prostředí v České republice, kdy hlavním cílem je sledovat a analyzovat praktiky, které jednotlivé typy organizací aplikují při svém fungování.

Dále se INESAN zaměřuje na hodnocení způsobů provádění klíčových podnikových činností, zejména v oblasti řízení lidských zdrojů a měření výkonnosti (získávání a výběr pracovníků, další vzdělávání zaměstnanců, motivace, kontrola a angažovanost pracovníků), mechanismy řízení změn a organizačního rozvoje či aktivity organizací zaměřené na oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Pozornost je také věnována systémům rozdělení a distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami – obchodními společnostmi na jedné a širokou veřejností na druhé straně (corporate governance).

 

← ZPĚT