METODOLOGICKÝ VÝZKUM

Samostatnou kapitolou, kterou se INESAN v rámci své činnosti zabývá je oblast metodologie, která je unikátní v tom, že prochází napříč spektrem všech oblastí zájmu Institutu. V rámci této oblasti se zaměřujeme na ověřování stávajících a hledání nových výzkumných metod a technik, zjišťování vhodnosti nových metod a technik pro různé druhy výzkumů a ověřování jejich spolehlivosti.

Přečtěte si více o projektech z této oblasti.

 

← ZPĚT