Sociální a zdravotní témata

Sociální tématika je v současné době velmi aktuální, zejména pak problematika sociálních služeb a péče o stárnoucí populaci. Velkou pozornost je tedy v této oblasti nutné věnovat zejména podpoře tvorby strategií zaměstnavatelů vůči starším zaměstnancům a zvyšování jejich zaměstnanosti, dále podpoře rodiny, ochraně a péči o seniory v rizikových situacích a samozřejmě snaze zvyšovat povědomí o stárnutí a stáří mezi lidmi.

INESAN se proto zaměřuje na hodnocení pracovních a sociálních podmínek vybraných skupin obyvatel; dále se zabývá zaměstnáváním starších osob na trhu práce, rovným zacházením a dalšími tématy. S poskytováním sociálních služeb též velmi úzce souvisí problematika hodnocení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb, které se INESAN aktivně věnuje. 

Neméně důležitou oblastí je zdravotní tématika. INESAN se v této souvislosti zaměřuje např. na prevenci a podporu zdraví obyvatel v České republice, která je základním předpokladem zvyšování kvality života a udržování dobrého zdravotního stavu obyvatel.

 

← ZPĚT