Společnost v čase a prostoru

V této oblasti zaměřuje INESAN pozornost na důležité otázky, které jsou spojené s fungováním společnosti v čase a prostoru.

INESAN se věnuje otázkám spojeným s organizací veřejné správy, přičemž důraz klade zejména na problematiku samosprávy. V této oblasti to jsou např. témata jako hodnocení výkonosti samospráv či starostů, efektivita meziobecní spolupráce (town-twinning, dobrovolné svazky obcí) nebo zájem občanů o participaci v rámci samosprávných orgánů. Výzkumný zájem o participaci občanů ale není omezen pouze oblastí samosprávy, neboť INESAN zkoumá občanskou participaci či veřejnou angažovanost v rámci problematiky občanské společnosti.

Další otázky, které jsou v rámci této oblasti expertizy řešeny, jsou např. výzkumy spokojenosti obyvatel s místem bydliště nebo specifická regionální témata.

 

← ZPĚT