Životní prostředí

Životní prostředí obecně je téma, které by nemělo být opomíjeno. Je součástí našich každodenních životů a představuje místo, kde každý z nás tráví svůj volný čas. Životnímu prostředí by proto měla být věnována péče o jeho zachování pro budoucí generace.

Každý je odpovědný za své chování a proto se INESAN v této oblasti zaměřuje na zjišťování postojů obyvatel k problematice ochrany životního prostředí s cílem zachytit vnímání jednotlivých rizik a chování ve vztahu k přírodě. INESAN provádí analýzy trendů některých ukazatelů charakterizujících environmentální postoje obyvatel a sleduje vývoj důležitosti jednotlivých témat v oblasti životního prostředí.

Dále se zaměřuje na zkoumání kvality životního prostředí v místě bydliště obyvatel a změn v nejbližším okolí a přilehlých oblastech, jakými jsou např. průmyslová zástavba, spalovny či občanská vybavenost.

 

 

← ZPĚT