Poskytované služby

Činnosti Institutu jsou rozděleny do těchto základních oblastí:

 

Základní a aplikovaný výzkum

Smluvní výzkum

Expertízy, odborné studie, posudky, sociální analýzy

Publikace a osvěta