Expertízy, odborné studie, posudky, sociální analýzy

INESAN připravuje v rámci své činnosti odborné posudky a studie projektů/programů. Vypracovává koncepční a metodické dokumenty. Zpracovává již realizované projekty/programy a připravuje analýzy vedoucí k vyhodnocení dopadů konkrétních činností na vybrané cílové skupiny. INESAN dále vypracovává analýzy dat a stanovuje závěry a doporučení.

Další činností, kterou INESAN poskytuje je příprava zadávací dokumentace k výběrovým řízením (ToR), pomůžeme formulovat konkrétní otázky a požadavky týkající se přípravy evaluačních projektů či zadávací dokumentace.

 

 ← ZPĚT