Publikace a osvěta

Snahou INESANu je zvyšování povědomí o evaluacích a o možnostech jejich širokého využití. Usilujeme rovněž o rozvoj evaluační metodologie a šíření ověřených a osvědčených postupů evaluačního a společenskovědního výzkumu. 

Posláním INESANu je seznamovat odbornou i širokou veřejnost s dosaženými výsledky, a proto pravidelně připravujeme a publikujeme výsledky z realizovaných projektů a výzkumných i evaluačních šetření. Výsledky naleznete na webových stránkách Institutu v sekci Z našich projektů.

 

Evaluační teorie a praxeV rámci své činnosti se INESAN stal také vydavatelem prvního časopisu zaměřeného na problematiku evaluací a evaluační praxe s názvem Evaluační teorie a praxe, který je vydáván dvakrát ročně. 

← ZPĚT