Základní a aplikovaný výzkum

Hlavní činnost INESANu představuje provádění základního a aplikovaného výzkumu v oboru společenských věd.

Zákon č. 130/2002 Sb. definuje základní výzkum jako: „teoretickou nebo experimentální práci prováděnou zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi“. Zákon tedy nekonkretizuje věcnou podstatu teoretické a experimentální práce, ale poukazuje na získávání nových vědomostí a na skutečnost, že poznatky základního výzkumu nejsou primárně určeny pro využití v praxi.

V rámci základního výzkumu INESAN vyvíjí činnost v šesti tematicky zaměřených oblastech, ve kterých se výzkumní pracovníci zabývají zkoumáním vybraných společenských jevů. INESAN usiluje o objasnění příčin a vnitřní povahy zkoumaných jevů s cílem obohatit dosavadní vědění o nové a unikátní poznatky, a o šíření poznatkové základny v rámci odborné i laické veřejnosti.

Projekty aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny zejména na využití teoretických poznatků v praxi. Zákon č. 130/2002 Sb. za aplikovaný výzkum považuje „teoretickou a experimentální práci zaměřenou na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb“. Podobně jako v případě základního výzkumu se jedná o systematickou teoreticko-experimentální práci, ovšem s tím rozdílem, že projekty aplikovaného výzkumu jsou zaměřeny na získání poznatků přímo využitelných v konkrétních rozhodovacích situacích.

INESAN se v této oblasti zaměřuje jednak na přípravu metodik umožňujících standardizovaným a prověřeným způsobem dosahovat vytyčených cílů. Metodiky, které INESAN připravuje, jsou připravovány s důrazem na způsoby (metody, modely) zkoumání konkrétních oblastí. INESAN rovněž vytváří specializované mapy s odborným obsahem přinášející regionálně diferencované poznatky a zjištění v rámci zkoumaných témat. V rámci aplikovaného výzkumu se také věnuje vývoji softwarových aplikací vhodných pro vyhodnocování vybraných aktivit či intervencí.

 

 

← ZPĚT