NABÍDKA BRIGÁDY

Hledáme studenta/studentku vyšších ročníků z oboru společenských věd pro třídění, ukládání a zpracovávání dat a textů.

Požadujeme pečlivost, důkladnost, zaujetí vykonávanou činností, schopnost práce textem (korektury, stylistické úpravy) a schopnost interpretovat data prezentovaná formou tabulek a grafů. Nástup ihned.

V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu: jana.mensikova@inesan.eu.

Pracoviště: Praha 8

Doba: nástup ihned

 

_________________________________________________________________________________________________________________

V současné době bychom rádi rozšířili náš výzkumný tým o níže uvedené pozice. Pokud splňujete níže uvedené požadavky a máte zájem o některou z těchto pozic, zašlete Váš strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: jana.mensikova@inesan.eu. Vybraní kandidáti/ky budou následně pozváni k osobnímu pohovoru.

 

Výzkumný/á pracovník/ice (Associate Researcher) 

NÁPLŇ PRÁCE:

Výzkumný/á pracovník/ice bude pracovat v týmu s ostatními pracovníky/icemi, příp. samostatně. Bude zejména:

 • podílet se na sekundárním výzkumu, provádět statistickou analýzu dat a pomáhat se zpracováním výsledků;
 • rozvíjet projektové plány v intencích stanovených nadřízeným/ou výzkumným/ou pracovníkem/icí;
 • provádět rešerše literatury dostupné v interní knihovně Institutu a v dalších informačních zdrojích; shromažďovat, zaznamenávat, analyzovat a vyhodnocovat fakta a informace;
 • připravovat zprávy a prezentace o jednotlivých projektech, publikovat výsledky vlastní činnosti v českých i zahraničních odborných časopisech, sestavovat podklady pro další využití v aplikované nebo teoretické výzkumné práci.
 • projednávat nabyté poznatky s ostatními pracovníky/icemi a vyhodnocovat platnost závěrů;

 

KVALIFIKACE:

Tato pozice obvykle vyžaduje dosažení akademického titulu Mgr., Ing., PhDr. nebo jejich ekvivalentu v oblasti ekonomie, společenských věd nebo příbuzných oborech.

POŽADAVKY:

 • Zkušenosti s prováděním sociálních analýz a interpretací výsledků.
 • Vynikající komunikační dovednosti.
 • Teoretická i praktická obeznámenost s metodologií sociálního výzkumu (kvalitativní a kvantitativní metody, metodologické přístupy).
 • Znalost statistické analýzy dat a postupů a schopnost samostatně realizovat výzkumné projekty.
 • Schopnost publikovat dosažené výsledky v rámci tvůrčího týmu i samostatně.
 • Zkušenosti ve vybraných oblastech zájmu Institutu jsou výhodou, nikoliv však požadavkem.

 

Předpokládaný nástup: březen-duben 2020

Typ pracovního vztahu: práce na plný / zkrácený úvazek

Pracoviště: Praha 8

 

________________________________________________________________________________


Asistent/ka výzkumu (Research Assistant) 

NÁPLŇ PRÁCE:

Výzkumný/á pracovník/ice bude pracovat v týmu s ostatními pracovníky/icemi, příp. samostatně. Bude zejména:

 • provádět přípravné práce pro řešení stanovených výzkumných a vývojových úkolů,
 • analyzovat vstupní data výzkumného nebo vývojového úkolu,
 • zpracovávat dílčí podklady pro realizaci výzkumného šetření,
 • tvořit základní přehledové analýzy a interpretovat data,
 • řešit další úkoly zadané nadřízeným pracovníkem.

 

KVALIFIKACE:

Tato pozice obvykle vyžaduje dokončený první stupeň vysokoškolského studia (dosažený titul Bc.) nebo jejich ekvivalent v oblasti ekonomie, společenských věd nebo příbuzných oborech.

POŽADAVKY:

 • Pracovník/ce by měl/a mít komunikační a analytické dovednosti,
 • základní znalost postupů a metodik používaných při shromažďování a analýze kvantitativních a kvalitativních.
 • Předpokládá se rovněž schopnost publikovat dosažené výsledky v rámci tvůrčího týmu i samostatně.
 • Zkušenosti ve vybraných oblastech zájmu Institutu jsou výhodou, nikoliv však požadavkem.

 

Předpokládaný nástup: březen-duben 2020

Typ pracovního vztahu: práce na plný / zkrácený úvazek

Pracoviště: Praha 8

________________________________________________________________________________

Samostatný/á vědecko-výzkumný/á pracovník/ice (Senior Researcher)

NÁPLŇ PRÁCE:

Samostatný/á výzkumný/á pracovník/ice řeší závažné a složité výzkumné úkoly, provádí náročné a obtížné práce ve svém vědním oboru. Je odpovědný/á zejména za:

 • plánování, organizování a realizaci primárního výzkumu v oblastech, kterým se Institut věnuje, tj. životní prostředí, rozvojová spolupráce, managerská studia, sociálně-zdravotní problematika, eticky odpovědná spotřeba či celospolečenská témata;
 • řízení a koordinaci jednotlivých projektů;
 • výběr a použití vhodných metod pro sběr a analýzu kvantitativních dat a kvalitativních údajů;
 • tvorbu nástrojů pro sběr dat;
 • přípravu závěrečných zpráv a prezentaci poznatků pro klienty i veřejnost;
 • řešení grantových projektů;

 

KVALIFIKACE:

Tato pozice vyžaduje dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalent v oblasti společenských věd.

POŽADAVKY:

 • Pracovník/ice by měl/a mít vynikající organizační a interpersonální dovednosti, komunikační dovednosti, a to jak písemné, tak také ústní.
 • Zkušenosti s SPSS nebo jiným statistickým softwarem jsou výhodou.
 • Znalost metodik používaných při shromažďování a analýze kvantitativních a kvalitativních údajů.
 • Schopnost publikovat výsledky vědecké práce v domácích i zahraničních recenzovaných časopisech.

 

Předpokládaný nástup: březen-duben 2020

Typ pracovního vztahu: práce na plný / zkrácený úvazek

Pracoviště: Praha 8

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Pro náš výzkumný tým hledáme nového kolegu na pozici Evaluátor/analytik. Pokud splňujete níže uvedené požadavky a máte zájem o tuto pozici, zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu: jana.mensikova@inesan.eu. Vybraní kandidáti budou následně pozváni k osobnímu pohovoru.

Evaluátor/ka - analytik/analytička

Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání v oblasti společenských věd (nejlépe sociologie, veřejná politika, sociální práce, statistika, ekonomie, demografie, sociální geografie)
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • praxe ve statistické analýze dat znalost práce s SPSS výhodou
 • prezentační dovednosti
 • samostatnost, preciznost, analytické myšlení, týmový duch
 • výborná znalost MS Office

Pracovní náplň:

 • koordinace a realizace evaluačních projektů
 • návrh výzkumné metodiky
 • příprava výzkumných nástrojů (dotazníky, scénáře rozhovorů aj.)
 • analýza dat
 • interpretace dat a prezentace výsledků
 • příprava závěrečných zpráv

Příležitosti:

 • flexibilní pracovní doba
 • moderní výzkumné zázemí
 • možnost karierního postupu
 • práce v mladém kolektivu
 • možnost podílet se na realizaci zajímavých projektů

 

Předpokládaný nástup: březen - duben 2020

Typ pracovního vztahu: práce na plný / zkrácený úvazek

Pracoviště: Praha 8