NABÍDKA BRIGÁDY

Hledáme studenta/studentku vyšších ročníků z oboru společenských věd pro třídění, ukládání a zpracovávání dat a textů.

Požadujeme pečlivost, důkladnost, zaujetí vykonávanou činností, schopnost práce textem (korektury, stylistické úpravy) a schopnost interpretovat data prezentovaná formou tabulek a grafů. Nástup ihned.

V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu: jana.mensikova@inesan.eu.

Pracoviště: Praha 8

Doba: nástup ihned

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 Recepční / Office Manažer/ka (Office Manager)

NÁPLŇ PRÁCE:

Office manager zajišťuje administrativní a provozní úkoly spojené s chodem výzkumné organizace. Je odpovědný zejména za:

 • zajištění recepce organizace;
 • administrativní podporu pro všechny zaměstnance;
 • pravidelný reporting a přípravu podkladů pro pracovní jednání;
 • podpůrné práce při přípravě projektových žádostí;
 • další relevantní podpůrné a administrativní činnosti;
 • kontakt s dodavateli a úřady

 

POŽADAVKY:

 • SŠ/VŠ vzdělání – ekonomické zaměření velkou výhodou
 • výborná znalost AJ
 • pečlivost a zodpovědnost, preciznost, orientace na detail
 • velmi dobrá znalost MS Office
 • odolnost vůči stereotypu
 • minimálně 3 roky praxe jako recepční/office manažer/ka

NABÍZÍME:

 • odpovídající finanční ohodnocení
 • zajímavou a kreativní práci;
 • příjemné pracovní prostředí;
 • pracoviště v centru Prahy.

 

Předpokládaný nástup: únor-březen 2020

Typ pracovního vztahu: práce na plný úvazek

 

V případě zájmu zašlete profesní životopis a motivační dopis na Ing. Jana Menšíková, e-mail: jana.mensikova@inesan.eu. Vybraní kandidáti budou následně pozváni k osobnímu pohovoru.


_________________________________________________________________________________________________________________

 Administrátor projektů (Project Administrator)

NÁPLŇ PRÁCE:

Pracovník řeší administrativní úkoly spojené s realizací výzkumných projektů. Je odpovědný zejména za:

 • zajištění relevantní administrativy a činností souvisejících s projektovým a finančním řízením projektů;
 • příprava podkladů pro komunikaci s příslušnými řídícími a správními orgány (ministerstva, úřady apod.);
 • administrativní podporu při realizaci veřejných zakázek;
 • administrativní podporu pro ostatní výzkumné pracovníky;
 • pravidelný reporting a přípravu podkladů pro pracovní jednání;
 • podpůrné práce při přípravě projektových žádostí;
 • další relevantní podpůrné a administrativní činnosti;

 

KVALIFIKACE:

Vysokoškolské vzdělání nejlépe ekonomického, právního případně společenskovědního zaměření. Organizační a komunikační dovednosti, a to jak písemné, tak také ústní jsou podmínkou. Znalost práce na PC (zejm. MS Office) na vysoké úrovni, znalost dotačního prostředí a orientace v ESI fondech jsou výhodou.

Na tuto pozici hledáme pracovníky/ice, kteří:

 • jsou pečliví, spolehliví, zodpovědní a loajální,
 • jsou schopní poradit si v každé situaci (samostatně se rozhodovat),
 • vnímají své okolí a dělají, co je třeba bez čekání na zadání úkolu,
 • umí velmi dobře ovládat PC,
 • se umí bezchybně ústně i písemně vyjadřovat
 • mají vynikající komunikační dovedenosti,
 • rádi získávají nové dovednosti.

 

NABÍZÍME:

 • odpovídající finanční ohodnocení
 • zajímavou a kreativní práci;
 • další profesní rozvoj;
 • příjemné pracovní prostředí;
 • pracoviště v centru Prahy.


Předpokládaný nástup: únor-březen 2020

Typ pracovního vztahu: práce na plný / zkrácený úvazek

Pracoviště: Praha 8

 

V případě zájmu zašlete profesní životopis a motivační dopis na Ing. Jana Menšíková, e-mail: jana.mensikova@inesan.eu. Vybraní kandidáti/kandidátky budou následně pozváni/ny k osobnímu pohovoru.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

V současné době bychom rádi rozšířili náš výzkumný tým o výzkumného/ou pracovníka/ici (Associate Researcher) a samostatného/nou výzkumného/ou pracovníka/ici (Senior Researcher). Pokud splňujete níže uvedené požadavky a máte zájem o tuto pozici, zašlete Váš strukturovaný životopis na e-mailovou adresu: jana.mensikova@inesan.eu. Vybraní kandidáti/ky budou následně pozváni k osobnímu pohovoru.

 

Vědecko-výzkumný/á pracovník/ice (Associate Researcher) 

NÁPLŇ PRÁCE:

Výzkumný/á pracovník/ice bude pracovat v týmu s ostatními pracovníky/icemi, příp. samostatně. Bude zejména:

 • podílet se na sekundárním výzkumu, provádět statistickou analýzu dat a pomáhat se zpracováním výsledků;
 • rozvíjet projektové plány v intencích stanovených nadřízeným/ou výzkumným/ou pracovníkem/icí;
 • provádět rešerše literatury dostupné v interní knihovně Institutu a v dalších informačních zdrojích; shromažďovat, zaznamenávat, analyzovat a vyhodnocovat fakta a informace;
 • připravovat zprávy a prezentace o jednotlivých projektech, publikovat výsledky vlastní činnosti v českých i zahraničních odborných časopisech, sestavovat podklady pro další využití v aplikované nebo teoretické výzkumné práci.
 • projednávat nabyté poznatky s ostatními pracovníky/icemi a vyhodnocovat platnost závěrů;

 

KVALIFIKACE:

Tato pozice obvykle vyžaduje dosažení akademického titulu Mgr., Ing., PhDr. nebo jejich ekvivalentu v oblasti ekonomie, společenských věd nebo příbuzných oborech.

Pracovník/ce by měl/a mít vynikající komunikační a analytické dovednosti, dobrou znalost statistické analýzy dat a postupů a schopnost samostatně realizovat výzkumné projekty. Předpokládá se rovněž schopnost publikovat dosažené výsledky v rámci tvůrčího týmu i samostatně.

Zkušenosti ve vybraných oblastech zájmu Institutu jsou výhodou, nikoliv však požadavkem.

 

Předpokládaný nástup: leden-únor 2020

Typ pracovního vztahu: práce na plný / zkrácený úvazek

Pracoviště: Praha 8

 

________________________________________________________________________________


Asistent výzkumu (Junior Researcher) 

NÁPLŇ PRÁCE:

Výzkumný/á pracovník/ice bude pracovat v týmu s ostatními pracovníky/icemi, příp. samostatně. Bude zejména:

 • příprava a realizace výzkumných projektů
 • návrh metodiky výzkumu
 • participace na realizaci probíhajících projektů
 • provádění analýzy dat a participace na zpracování výsledků
 • rešeršní činnost
 • příprava výsledků pro využití v aplikované nebo teoretické výzkumné práci
 • publikace dosažených výsledků

 

 KVALIFIKACE:

Tato pozice obvykle vyžaduje dosažení akademického titulu Mgr., Ing., PhDr. nebo jejich ekvivalentu v oblasti ekonomie, společenských věd nebo příbuzných oborech.

Pracovník/ce by měl/a mít komunikační a analytické dovednosti, základní znalost statistické analýzy dat a postupů a schopnost samostatně realizovat výzkumné projekty. Předpokládá se rovněž schopnost publikovat dosažené výsledky v rámci tvůrčího týmu i samostatně.

Zkušenosti ve vybraných oblastech zájmu Institutu jsou výhodou, nikoliv však požadavkem.

 

Předpokládaný nástup: leden-únor 2020

Typ pracovního vztahu: práce na plný / zkrácený úvazek

Pracoviště: Praha 8

________________________________________________________________________________

Samostatný/á vědecko-výzkumný/á pracovník/ice (Senior Researcher)

NÁPLŇ PRÁCE:

Samostatný/á výzkumný/á pracovník/ice řeší závažné a složité výzkumné úkoly, provádí náročné a obtížné práce ve svém vědním oboru. Je odpovědný/á zejména za:

 • plánování, organizování a realizaci primárního výzkumu v oblastech, kterým se Institut věnuje, tj. životní prostředí, rozvojová spolupráce, managerská studia, sociálně-zdravotní problematika, eticky odpovědná spotřeba či celospolečenská témata;
 • řízení a koordinaci jednotlivých projektů;
 • výběr a použití vhodných metod pro sběr a analýzu kvantitativních dat a kvalitativních údajů;
 • tvorbu nástrojů pro sběr dat;
 • přípravu závěrečných zpráv a prezentaci poznatků pro klienty i veřejnost;
 • řešení grantových projektů;

 

KVALIFIKACE:

Tato pozice vyžaduje dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalent v oblasti společenských věd. Pracovník/ice by měl/a mít vynikající organizační a interpersonální dovednosti, komunikační dovednosti, a to jak písemné, tak také ústní. Zkušenosti s SPSS nebo jiným statistickým softwarem jsou výhodou, znalost metodik používaných při shromažďování a analýze kvantitativních a kvalitativních údajů jsou výhodou.

Schopnost publikovat výsledky vědecké práce v domácích i zahraničních recenzovaných časopisech.

 

Předpokládaný nástup: leden-únor 2020

Typ pracovního vztahu: práce na plný / zkrácený úvazek

Pracoviště: Praha 8

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Pro náš výzkumný tým hledáme nového kolegu na pozici Evaluátor/analytik. Pokud splňujete níže uvedené požadavky a máte zájem o tuto pozici, zašlete Váš strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu: jana.mensikova@inesan.eu. Vybraní kandidáti budou následně pozváni k osobnímu pohovoru.

Evaluátor/ka - analytik/analytička

Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání v oblasti společenských věd (nejlépe sociologie, veřejná politika, sociální práce, statistika, ekonomie, demografie, sociální geografie)
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • praxe ve statistické analýze dat znalost práce s SPSS výhodou
 • prezentační dovednosti
 • samostatnost, preciznost, analytické myšlení, týmový duch
 • výborná znalost MS Office

Pracovní náplň:

 • koordinace a realizace evaluačních projektů
 • návrh výzkumné metodiky
 • příprava výzkumných nástrojů (dotazníky, scénáře rozhovorů aj.)
 • analýza dat
 • interpretace dat a prezentace výsledků
 • příprava závěrečných zpráv

Příležitosti:

 • flexibilní pracovní doba
 • moderní výzkumné zázemí
 • možnost karierního postupu
 • práce v mladém kolektivu
 • možnost podílet se na realizaci zajímavých projektů

 

Předpokládaný nástup: leden-únor 2020

Typ pracovního vztahu: práce na plný / zkrácený úvazek

Pracoviště: Praha 8