Evaluace již provedených evaluací (Meta-evaluace)

Meta-evaluace je zjednodušeně řečeno evaluace již provedeného evaluačního šetření. Zaměřuje se na systematickou analýzu věcného základu primární (posuzované) evaluace, vhodnosti použitých metod a technik a způsobu provedení primární evaluace v kontextu platných oborových norem a standardů. Součástí meta-evaluace je rovněž posouzení přínosu provedeného evaluačního šetření pro konkrétně definované cílové skupiny skutečných a potenciálních uživatelů.

INESAN provádí meta-evaluace založené na zhodnocení výsledků primárních (dříve provedených) evaluací a zjišťuje míru jejich efektivity a přínosu. V oblasti meta-evaluací provádíme zejména posouzení adekvátnosti evaluačních cílů a vhodnosti evaluačních otázek; posuzování designu evaluace; posuzování procesu evaluace (jak byl evaluační design skutečně aplikován, zdali byly naplněny klíčové předpoklady pro aplikaci daných evaluačních postupů); posuzování dosažených výsledků primární evaluace.

Na základě meta-evaluací lze provádět rozhodnutí, která mohou zabránit chybné implementaci evaluačních závěrů; projevům nežádoucích předsudků spojených s konkrétními evaluačními technikami a postupy, neadekvátnímu subjektivismu při práci s deskriptivními údaji; nevhodným (jednostranným, nepodloženým či neadekvátním) interpretacím, chybám při analýze kvantitativních dat, a mnoha dalším problémům. Provádění meta-evaluací předjímají oborové normy (viz např. Standardy provádění evaluací intervenčních programů) a je v rámci evaluačního oboru považováno za závazek realizátora evaluace vůči zadavatelům, jimž touto formou poskytuje dodatečné informace o možnostech spojených s využitím výsledků evaluace a implementací evaluačních závěrů.

Více o metodách meta-evaluací naleznete ZDE.

 

← ZPĚT