Evaluace komunikačních aktivit

Pomocí evaluace komunikačních a propagačních aktivit ověřujeme povědomí veřejnosti či konkrétních cílových skupin o existenci dané komunikační či propagační aktivity a dále ověřujeme znalosti cílových skupin a jejich postoje k realizovaným komunikačním aktivitám.

Pro posouzení úspěšnosti dosahování komunikačních cílů vyhodnocujeme kvalitu řízení komunikační kampaně (plánování, realizace a hodnocení jednotlivých komunikačních aktivit) a kvalitu využitých nástrojů v rámci implementace komunikačního plánu.

Cílem evaluace komunikačních a propagačních aktivit je vyhodnotit reálné výstupy a výsledky těchto aktivit včetně prověření účinnosti jednotlivých informačních a propagačních nástrojů použitých při plnění stanovených komunikačních cílů.

Na základě evaluace komunikačních aktivit nabízíme doporučení pro budoucí plánování, řízení a realizaci těchto aktivit včetně návrhu způsobu dalšího monitorování a evaluace.

 

 

← ZPĚT                                                                                                          NÁSLEDUJÍCÍ→