Evaluace projektových dokumentů

Předmětem evaluace projektových dokumentů je zjistit, zda je konkrétní nabídka realizovatelná a zda existují objektivní a empiricky ověřitelné předpoklady pro to, aby daný projektový záměr vedl při realizaci k naplnění stanovených cílů. Evaluace projektových dokumentů používá systematické, objektivní a ověřené metody zaměřené na analýzu věcné náplně nabídky či projektu, na prověření souladu navrhovaného řešení se stanovenými požadavky (např. se zadávací dokumentací) a na zjištění míry, v níž navrhované řešení naplňuje stanované parametry (např. adekvátnost, udržitelnost, užitečnost apod.). Jádrem evaluace projektových dokumentů je analýza proveditelnosti navrhovaného řešení včetně případné identifikace silných a slabých stránek, potenciálních bariér provedení a odhadu dalších rizikových faktorů. Samostatnou částí evaluace projektových dokumentů je v relevantních případech rovněž analýza přínosů a efektivity řešení, které je v posuzovaném projektu popisováno.

Evaluace projektových dokumentů se tematicky zaměřuje především na nabídky a projektové žádosti z oblastí naší expertízy, nicméně uplatňované postupy umožňují provádět evaluace projektových dokumentů i v jiných oblastech společenských věd. Předmětem prováděné evaluace však nejsou projektové žádosti podávané v rámci Operačních programů EU.

 

 

← ZPĚT                                                                                                             NÁSLEDUJÍCÍ→