Evaluace vzdělávacích aktivit

Evaluace vzdělávacích aktivit se zaměřuje zejména na analýzu realizovaných konferencí a hodnocení konkrétních aktivit v oblasti dalšího vzdělávání a odborného rozvoje jakými jsou zejména školení, kurzy, tréninky a semináře.

Disponujeme specifickými metodikami evaluace vzdělávacích aktivit, jejichž součástí je výzkum spokojenosti účastníků s danou aktivitou a především pak testování skutečně získaných znalostí a dovedností absolventů vzdělávacích aktivit a ověření míry, v níž jsou nabyté vědomosti využitelné v další (pracovní či jiné) činnosti jednotlivých účastníků. Evaluace využitelnosti a skutečného využívání nabytých poznatků je významnou oblastí, která získává na své důležitosti v současné době, kdy je kladena mimořádná pozornost otázkám efektivity.

Pokud to vyžaduje charakter projektu, zaměřujeme se na získávání okamžité zpětné vazby od účastníků; provádíme ale rovněž dlouhodobě koncipovaný monitoring a evaluaci vzdělávacích aktivit, hodnocení dopadu konkrétních vzdělávacích akcí na znalosti, postoje a chování účastníků.

Poskytujeme zpětnou vazbu jak organizátorům a sponzorům vzdělávacích aktivit, tak také organizacím, které na vzdělávací aktivity a kurzy vysílají své zaměstnance.

 

 

← ZPĚT                                                                                                          NÁSLEDUJÍCÍ→