Odborné články

 


Honba za vyšší návratností. Stojí opravdu za to?

Postup validizace dotazníku Osteo-arthritis Knee and Hip Quality ofLife – OAKHQOL

Aplikace výstupů evaluace výkonnosti českými organizacemi

Překážky přijetí nástroje pro hodnocení výkonnosti organizace 

Analýza povědomí o operačních programech a projektech spolufinancovaných z evropských fondů

Analýza modelu komunikace regionální politiky EU v ČR

Vliv environmentálních faktorů a řízení rybolovu na rekreační úlovky okounů Perca fluviatilis v České republice

Crowding-out effect of financial incentives for households to recycle waste

 


Odborná knihaMetody výzkumu a evaluace

 

 

 

 

 

Souhrnné výzkumné zprávy           


Analýza náročnosti dopravních situací.

Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění.

Přístup obyvatel ČR k fair trade.

Podmínky pro rozvoj fair trade v České republice.

Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších než 50 let.

Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky.

Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU.

Systémy měření výkonnosti v českých organizacích.

Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích.

Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování.

Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení.

Zajištění podpory střednědobého plánování sociálních služeb na krajské úrovni.

Výzkum potřeb obyvatel města Hodonína ve vztahu k bydlení.

Závěrečná zpráva – Evaluace Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v programovém období 2007-2013.

Kvalitativní šetření projektů YEI

Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF.