Analýza potřeb (Needs Assessment)

Analýza potřeb je typem evaluace, která umožňuje identifikovat rozpor mezi aktuálním stavem a cílovými potřebami. Daný rozpor definuje vlastní potřebu a jeho podrobná analýza a evaluace vede k návrhu případné intervence. Analýza potřeb napomáhá při zvyšování účinnosti intervenčních programů, při jejich optimalizaci a při plánování a tvorbě strategií dalšího rozvoje těchto intervenčních programů. V konkrétních aplikačních podmínkách může analýza potřeb přispět také ke zvýšení účinnosti již prováděných intervenčních programů (analýzou míry uspokojení cílových potřeb) a jejich optimalizaci (analýzou instrumentálních potřeb a způsobu provádění dané intervence). Cílem analýzy potřeb prováděné pro stávající intervenční programy je ověřit, zda daný intervenční program uspokojuje dříve identifikované potřeby a zda v průběhu realizace intervenčního programu nedošlo ke změnám potřeb jednotlivých cílových skupin.

Analýza potřeb může být realizována rámci studie proveditelnosti, kdy přispívá k přípravě rozhodnutí o nutnosti dané intervence. V tomto případě je hlavním cílem prováděné analýzy potřeb poskytnout informace o faktické potřebnosti daného programu, identifikovat nenaplněná očekávání zainteresovaných stran a zmapovat kontext, v němž by případná intervence byla realizována.

Významným výstupem analýzy potřeb je mj. návrh kritérií a standardů, na jejichž základě budou později posuzovány efekty realizovaného intervenčního programu. Analýza potřeb napomáhá identifikovat relevantní indikátory pro evaluaci efektů dané intervence.

 

 

 ← PŘEDCHOZÍ                                                                                                         NÁSLEDUJÍCÍ→