Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN)

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru společenských věd založený v ČR.

Hlavní činností, kterou se INESAN zabývá je realizace evaluací projektů/programů a zpracování sociálních analýz. INESAN se dále specializuje na provádění meta-evalucí. Rovněž připravuje v rámci své činnosti odborné posudky a studie projektů/programů. Vypracovává koncepční a metodické dokumenty a pomáhá s přípravou zadávací dokumentace k výběrovým řízením (ToR).

Mezi tematické okruhy, jejichž výzkumem se INESAN zabývá, patří metodologický výzkum, eticky odpovědné chování, manažerská studia, rozvojová spolupráce, životní prostředí, zdravotně-sociální problematika a společnost v čase a prostoru. Díky svému zázemí v oblasti metodologie společenskovědního výzkumu INESAN provádí v rámci uvedených tematických okruhů výzkumná šetření a připravuje analytické studie.


Novinky

13.03.2018 | Mezioborový design rozvoje města

Mezioborový design rozvoje města (TL01000025)

Rádi bychom oznámili, že projekt Mezioborový design rozvoje města připravený INESANem a předložený do programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA byl podpořen. Účelem projektu je vytvoření virtuálního prostoru, ve kterém se budou potkávat vybrané okruhy (přírodovědný, sociální a urbanistický) a produkovat data ve formě statistik, map či grafů. Tato data budou náslědně využita při sestavování ucelené koncepce rozvoje měst.

Evaltep součástí databáze ERIH Plus 05.12.2017 | Evaltep součástí databáze ERIH Plus

Časopis Evaluační teorie a praxe se stal od dubna 2016 součástí databáze ERIH Plus, která eviduje vědecké časopisy z oblasti humanitních a společenských věd.

více..
20.06.2017 | Evaluátor / analytik

Evaluátor(ka) / analytik(analytička)

Pro náš výzkumný tým hledáme nového kolegu na pozici Evaluátor/analytik. Více informací o pozici naleznete na stránce pracovních příležitostí. V případě zájmu pište na: jana.mensikova@inesan.eu.