INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz)

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromá vědecko-výzkumná organizace v oboru společenských věd založená v Česku. Byla založena podle pravidel stanovených Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01) a dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Je zapsána na Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Hlavní činností INESANu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně investován do těchto činností. Vedlejší činností je pak realizace smluvního výzkumu. V tomto rámci INESAN realizuje evaluace projektů/programů a zpracovává sociální analýzy.

Jednotlivé projekty jsou řešeny Oddělením výzkumu senzitivních témat, Oddělením výzkumu životního prostředí a Oddělením výzkumu sociálních a zdravotních témat. Jejich činnost doplňuje výzkumná jednotka a administrativní jednotka. Mezi konkrétní témata, kterými se jednotlivá oddělení zabývají, patří mj. eticky odpovědné chování, odpadová problematika, hodnocení výkonnosti organizací, aktivní stárnutí a dostupnost sociálních služeb. Díky svému rozsáhlému zázemí v oblasti metodologie společenskovědního výzkumu INESAN provádí v uvedených tematických okruzích výzkumná šetření a připravuje analytické studie.


Novinky

INESAN obdržel HR Excellence in research award 12.08.2020 | INESAN obdržel HR Excellence in research award

Jsme velice rádi, že se INESAN zařadil na seznam organizací, které obdržely známku HR Excellence in research. Vážíme si tohoto ocenění a jsme připraveni naplňovat a nadále zlepšovat personální politiku v organizaci.

více..
ZaVolant má nové výsledky! 14.07.2020 | ZaVolant má nové výsledky!

Realizační tým projektu Zpátky za volant! představil automobilový trenažér, který bude schopný monitorovat chování řidiče (osoby po prodělaném poškození mozku) za volantem.

více..
CI konference 09.01.2020 | CI konference

POZVÁNKA NA KONFERENCI

INESAN (Institute for evaluations and social analyses) si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci-workshop "Values and identities of the Visegrad countries´ capitals", který je realizován v rámci podpory Visegradského fondu (International Visegrad Fund).

Tým složený z výzkumných pracovníků z Prahy, Varšavy, Bratislavy a Budapesti představí první výsledky projektu zaměřené na hodnoty a identitu obyvatel těchto čtyř hlavních měst.

Účast na konferenci-workshopu je BEZPLATNÁ. Vzhledem k omezené kapacitě, doporučujeme provést registraci co nejdříve a zaslat JMÉNO A NÁZEV ORGANIZACE na email: ivan.jarabinsky@inesan.eu.

více..