Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN)

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru společenských věd založený v ČR.

Hlavní činností, kterou se INESAN zabývá je realizace evaluací projektů/programů a zpracování sociálních analýz. INESAN se dále specializuje na provádění meta-evalucí. Rovněž připravuje v rámci své činnosti odborné posudky a studie projektů/programů. Vypracovává koncepční a metodické dokumenty a pomáhá s přípravou zadávací dokumentace k výběrovým řízením (ToR).

Mezi tematické okruhy, jejichž výzkumem se INESAN zabývá, patří metodologický výzkum, eticky odpovědné chování, manažerská studia, rozvojová spolupráce, životní prostředí, zdravotně-sociální problematika a společnost v čase a prostoru. Díky svému zázemí v oblasti metodologie společenskovědního výzkumu INESAN provádí v rámci uvedených tematických okruhů výzkumná šetření a připravuje analytické studie.


Novinky

Projekt na organizační rozvoj INESANu podpořen 03.10.2018 | Projekt na organizační rozvoj INESANu podpořen

INESAN podal v rámci Operačního programu Zaměstnanost žádost o podporu na realizaci projektu, zaměřeného na zlepšení podmínek a prostředí pro práci vlastních výzkumných pracovníků. Tento projekt byl schválen a zaregistrován pod číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323. Více o projektu ZDE.

více..
12.07.2018 | INESAN se zapojil do procesu certifikace HRS4R

INESAN v rámci svého rozvoje přijal Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a odstartoval tak proces získání známky HR Award. Prvním krokem tak bylo zaslání žádosti o zapojení do procesu hodnocení organizace pro získání ocenění v personální oblasti. Evropská komise v červenci tohoto roku žádost INESANu přijala a stanovila 12 měsíční lhůtu pro splnění základních podmínek pro získání známky HR Award. 

13.03.2018 | Mezioborový design rozvoje města

Mezioborový design rozvoje města (TL01000025)

Rádi bychom oznámili, že projekt Mezioborový design rozvoje města připravený INESANem a předložený do programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA byl podpořen. Účelem projektu je vytvoření virtuálního prostoru, ve kterém se budou potkávat vybrané okruhy (přírodovědný, sociální a urbanistický) a produkovat data ve formě statistik, map či grafů. Tato data budou náslědně využita při sestavování ucelené koncepce rozvoje měst.