Aplikace pro vyhodnocení efektivity veletrhů a výstav


Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 3 – Manažerská studia. Hlavním cílem projektu byla identifikace a charakteristika současných systémů, metod a přístupů k měření výkonnosti v organizacích v ČR. V rámci uvedeného projektu byla kromě hlavního tématu pozornost zaměřena také na marketingové a propagační aktivity organizace; zejména na přípravu veletrhů a výstav a následné vyhodnocení jejich efektivity.

Software, který vznikl v rámci řešení tohoto projektu je prezentován níže a lze jej bezplatně stáhnout ZDE.

 

Aplikace pro vyhodnocení efektivity veletrhů a výstav

 

Analytický nástroj umožňuje jednotlivým vystavovatelům provádět hodnocení efektivity účasti na veletrzích či výstavách.

Software je primárně určen pro vystavovatele, tedy pro účastníky veletrhů/výstav prezentující své produkty či služby, kterým umožňuje vlastními silami vyhodnocovat jednotlivé etapy procesu přípravy své účasti na veletrhu či výstavě (např. předvýstavní propagace, medializace účasti na veletrhu či výstavě, návštěvnost expozice) na základě předem stanovených klíčových indikátorů.

Vytvořený software porovnává dosažené hodnoty klíčových indikátorů s vytyčenými cíli a umožňuje tak zhodnotit efektivitu jednotlivých činností spojených s přípravou účasti dané organizace na veletrhu či výstavě. Dosažené hodnoty lze dále porovnávat s oborovými benchmarky a porovnávat dosaženou efektivitu s ostatními organizacemi.