Realizované projekty a vybrané výsledky výzkumné činnosti Administrativní jednotky

Administrativní jednotka se zaměřuje na kompletní administrativní a podpůrnou činnost organizace pro jednotlivá oddělení výzkumné organizace; administruje výzkumné projekty jednotlivých oddělení a zajišťuje provozní a ekonomické činnosti výzkumné organizace.

 



CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323: Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků

Projekt je založen na genderovém auditu (GA) zadaném INESANem v roce 2017, který identifikoval několik oblastí, jež vyžadují změny na jak na strategické, tak také personální a organizační úrovni. Cílovou skupinou projektu jsou výzkumní a řídící pracovníci INESANu. Předmětem projektu je zlepšení pracovních podmínek a prostředí výzkumných pracovníků s ohledem na sladění pracovního a soukromého života a na rovné příležitosti v přístupu k zaměstnání a v karierním postupu.

 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660: Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci.

Projekt vychází ze zpracované Strategie rozvoje VO, zaměřené mimo jiné na internacionalizaci výzkumné organizace. Cílem projektu je strategické nastavení a rozvoj mezinárodní a mezisektorové spolupráce se zahraničními organizacemi, vytvoření bilingvního prostředí potřebného pro úzkou spolupráci se zahraničními experty a výzkumnými pracovníky a posílení povědomí o činnosti VO.