PREFERENCE SENIORŮ A REALITA JEJICH EKONOMICKÉ SITUACE V KOMPARACI S ČINNOSTÍ MUNICIPALIT V RÁMCI PROGRAMU AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ (PROJEKT TD03000156)

 

Projekt byl založen na kvantitativním výzkumném šetření, které bylo provedeno v Praze a Ostravě v květnu a červnu 2016 mezi nepracujími seniory pobírajícími důchod. Empirické šetření bylo zaměřeno na vyhodnocení pěti oblastí života s ohledem na aktivní zapojení seniorů ve všech těchto oblastech. V první řadě byla vyhodnocována ekonomická situace domácností, neboť finanční zajištění respondentů má bezesporu vliv na to, jakým aktivitám se ve svém životě bude věnovat a zda je bude moci uskutečnit v souvislosti se subjektivním hodnocením ekonomické situace. Další cílovou oblastí výzkumného šetření bylo sociální prostředí respondentů se zaměřením na to, s kým tráví senioři volný čas. Analýza zdravotní situace domácností zahrnovala jak subjektivní hodnocení zdravotního stavu respondentů, tak také vykonávané zdravotní činnosti. Posledními oblastmi výzkumu byly hodnotové postoje respondentů a volný čas. V rámci volného času byl kromě jiného zjišťován zájem seniorů o volnočasové akce.