Evaluace Systému vzdělávání NSRR v prgramovém období 2007-2013

MMR-NOK poskytovalo v letech 2009-2015 zaměstnancům implementační struktury NSRR potřebné vzdělávaní, které odpovídá požadavkům kladeným na jejich typové pozice a které zohledňuje  aktuální potřeby vzdělávání ve specifických oblastech implementace fondů EU.

Účelem evaluace tak bylo na základě zhodnocení Systému vzdělávání NSRR v programovém období 2007-2013 a zjištění potřeb na straně subjektů implementační struktury vytvořit podklad pro kvalitní zadání a fungování Systému vzdělávání v programovém období 2014-2020.

V rámci evaluace byla vytvořeny tři evaluační zprávy (vstupní, průběžná a závěrečná jejíž součástí byly čtyři samostatné přílohy). A workshop pro uživatele výstupů evaluace.