Projekt TD020330 "Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování"

 

Hlavní zjištění z uvedených pěti oblastí byly zpracovány do několika krátkých článků shrnujících nejvýznamnější oblasti výzkumného zájmu. Jak již bylo předestřeno výše, senioři byli požádáni o zhodnocení ekonomické situace své domácnosti neboť, finanční prostředky jsou významným faktorem jejich soběstačnosti a nezávislosti. Neméně důležité je pro seniora jeho nejbližší sociální okolí a důležitost budování vzájemného vztahu. Další ze série článků tak přináší informace o důležitosti respektování přání a názorů seniorů ze strany jejich nejbližšího okolí. Klíčovou oblastí pro seniory je rovněž jejich zdravotní stav. Pozornost tedy byla věnování sebehodnocení zdravotního stavu z pohledu seniora. Oblastí, která dále hraje významnou roli v problematice sociálního začleňování, jsou poskytované sociální služby. V rámci výzkumu bylo sledováno využívání služeb zaměřených jak na volnočasové aktivity, tak také na služby související s léčebnými aktivitami. Nejčastěji využívané volnočasové aktivity z pohledu seniorů jsou tak předmětem jednoho z těchto článků. Zájem a využívání sociálních služeb byl sledován nejen dle definice zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale i v rámci dalších služeb, které tento zákon nepostihuje. Poslední oblastí byly rizikové životní situace, které přispívají k sociálnímu vyloučené seniorů. Článek představuje šest identifikovaných rizikových faktorů, které mohou významně přispět k sociálnímu vyloučení seniorů.

 

Výstupy, které vznikly v rámci řešení projektu jsou prezentovány níže a lze je bezplatně stáhnout.

 

Závěrečná zpráva - TD020330

Technická zpráva

 

Technická zpráva - TD020330

Technická zpráva