Název: Efektivnější domácí hospicová péče v Česku

Číslo: TL02000101

Hospic

Popis: Cílem tohoto projektu je zlepšit efektivitu práce a koordinaci multidisciplinárního týmu pečujících pracovníků mobilního hospice (dále PP). To umožní software navržený na základě analýzy potřeb PP. Software usnadní práci pracovníkům tím, že bude poskytovat všechny potřebné informace na jednom místě, jednoduše vyhledatelné a propojené. Součástí softwaru bude plánovač služeb, propojený s ostatními položkami nutnými pro výkon služby, jež vytvoří individuální plán týkající se daného klienta hospice přiřazenému k určitým PP. Software bude obsahovat také evidenci pomůcek, léků a dalších věcí, potřebných pro výkon služby (např. automobilů.). Software bude dostupný také prostřednictvím webového rozhraní po zadání přihlašovacích údajů.

Příjemce: INESAN, s.r.o.

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Řešitel: Mgr. Petra Ponocná

Členové týmu: Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D. MBA; Ph.D.; Mgr. Kristýna Bernášková; Ing. Otakar Ďurda; Mgr. Martin Kupka, Ph.D.?

Doba řešení: 01/2019 – 06/2021

Plánované výsledky: software (výsledek druhu R); souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn)

 

Další výstupy:

  • Dotazníkový formulář pro zjištění potřeb seniorů (O) – 2019
  • Záznamový arch pro data získaná z kvalitativních šetření(O) - 2019
  • Datová matice (O) – 2019
  • Výzkumná zpráva (O) – 2019
  • Manuál (O) - 2020
  • Workshop(O) - 2021
  • Workshop (O) -2021