Realizované projekty

Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění (CZ.6.05.2013.221.006)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 7 – Společnost v čase a prostoru. Hlavním cílem projektu je identifikace a charakteristika postojů obyvatel ČR v oblasti veřejného života a veřejného dění a identifikace míry zapojení obyvatel v dobročinných projektech.

 


Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště (CZ.6.03.2013.221.005)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 7 – Společnost v čase a prostoru. Hlavním cílem projektu je identifikace souvislostí mezi pocitem bezpečí, obavami ze zločinu, podobou prostředí, jevy vyskytujícími se v okolí bydliště, viktimizací a spokojeností s životem.

 

 

Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely (CZ.2.03.2014.221.023)

Tento projekt s názvem „Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely“ je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 7 – Společnost v čase a prostoru. Hlavním cílem celého projektu je zhodnotit postoje obyvatel ČR k dárcovství ze sociologické perspektivy.

 

 

Globální a lokální postoje obyvatel ČR (CZ.7.01.2018.231.031)

Tento projekt s názvem „Glokální a lokální postoje obyvatel ČR“ je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 7 – Společnost v čase a prostoru. Hlavním cílem projektu je popsat identitu české společnosti s ohledem na její globální a národní charakter a další postojové orientace spojené s těmito koncepty.