Realizované projekty a vybrané výsledky výzkumné činnosti oddělení Životního prostředí

 

Probíhající grantové projekty

Mezioborový design měst, reg. č. TL01000025

Cílem tohoto projektu je vývoj software s využitím rozsáhlé databáze, analyzované algoritmem využívající strojové učení.

 

TAČR Beta: TIRSMZP712 Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti

Projekt zkoumá postoje a chování veřejnosti vzhledem k výběru způsobu vytápění domácností, ke způsobu dopravy a cestování a k šetření s vodou v rámci úpravy domů a přírodě blízkému hospodaření na zahradách. Cílem je motivovat českou veřejnost k pro-environmentálnímu chování.    

 

 

Ukončené grantové projekty

Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství (16-14409S)

Hlavním cílem projektu je vyhodnotit dopady demografických změn, behaviorálních aspektů (především tzv. vytěsňovacího efektu) a struktury obecních nákladů na odpadové hospodářství na účinnost systému plateb v České republice.

 

 

Ostatní projekty

Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY (CZ.5.01.2013.221.008)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 5 – Životní prostředí. Hlavním cílem je identifikovat a popsat akceptaci změn v okolí bydliště v případě strategických průmyslových a liniových staveb.