Realizované projekty a vybrané výsledky výzkumné činnosti Administrativní jednotky

Výzkumná jednotka se zaměřuje zejména na zajišťování výzkumných a analytických prací pro jednotlivá oddělení či pro konkrétní řešitele/ky. V tomto rámci vytváří nové a inovuje stávající výzkumné nástroje a postupy, věnuje se vizualizaci výsledků výzkumné činnosti organizace.

Zajišťuje terénní sběr dat v rámci primárního kvantitativních výzkumů, spravuje tazatelskou síť, zajišťuje CAWI šetření, provádí náročné a pokročilé analýzy dat. Jednotka se současně zaměřuje na provádění metodologického výzkumu.

 

Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění (CZ.1.02.2013.221.009)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Cílem celého projektu je identifikace a charakteristika postojů a přístupů obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění.

 

 

Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní (CZ.1.06.2014.221.028)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Cílem celého projektu je provést rozbor aktuálně používaných metodologických přístupů k hodnocení účinnosti sociálních kampaní a navrhnout vhodnou alternativní metodiku. Sociální kampaně se totiž zásadním způsobem odlišují od způsobu propagace výrobků či služeb.