AKTUÁLNĚ ŘEŠENÉ PROJEKTY:

 

Číslo:

16-14409S

Název:

Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství

 

 

Příjemce:

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Spolupříjemci:

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; INESAN, s.r.o.

 

Řešitel:

Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Spoluřešitelé:

RNDr. Boris Burčin, Ph.D.; Mgr. Jiří Remr, Ph.D.

 

 

Poskytovatel:

Grantová agentura ČR

 

 

Doba řešení:

01/2016 – 12/2018

 

 

Výsledek:

články v odborných českých i zahraničních periodikách

 

 

Popis projektu:

Demografická změna je společenským fenoménem, kerý má významné dopady na poskytování environmentálních služeb na místní úrovni. Vývoj demografických charakteristik zásadním způsobem ovlivňuje především nakládání s komunálními odpady, neboť právě chování domácností ovlivňuje produkci komunálního odpadu, nakládání s ním (vč. třídění) a účinnost poplatkové politiky obcí.

Hlavním cílem projektu je vyhodnotit dopady demografických změn, behaviorálních aspektů (především tzv. vytěsňovacího efektu) a struktury obecních nákladů na odpadové hospodářství na účinnost systému plateb v České republice.

 

 

 

 

Číslo:

TD03000401

Název:

Evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové spolupráce ČR

 

 

Příjemce:

INESAN, s.r.o.

Řešitel:

Jana Garay M.A.

 

 

Poskytovatel:

Technologická agentura ČR

 

 

Doba řešení:

01/2016 – 12/2017

 

 

Výsledek:

Certifikovaná metodika

 

 

Popis projektu:

Cílem projektu je připravit odborně korektní, v reálných podmínkách ověřenou a certifikovanou metodiku určenou evaluátorům projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce. Metodika bude specifikovat konkrétní postupy, které by evaluátoři měli provádět při hodnocení průřezových principů, kterými jsou řádná správa věcí veřejných (good governance), lidská práva včetně rovnosti mužů a žen a šetrnost k životnímu prostředí a klimatu. Tyto průřezové principy jsou zdůrazněny v Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky a jsou uplatňovány ve všech projektech. Po jejich realizátorech se vyžaduje naplňování každého z těchto principů.

 

 


 

 

 

 

ZPĚT