Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění (CZ.6.05.2013.221.006)

Postoje obyvatel k angažovanosti ve veřejném dění jsou bezporu jedním z hlavních témat, které obyvatelé ČR vnímají v souvislosti s působením představitelů jejich obce/města. INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) uskutečnil v únoru 2014 výzkumné šetření s názvem „Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění“, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k problematice zapojování obyvatel do veřejného dění.

 

Mezi první výstupy z realizovaného výzkumu patří krátké články přinášející vybrané výsledky. V rámci prvního článku byla pozornost věnována účasti obyvatel ČR na veřejných akcích. Článek přináší informace o tom, jak moc se obyvatelé účastní veřejných akcí a jaký typ účasti preferují. Tématem dalšího článku byl zájem obyvatel ČR zúčastnit se rozhodování o problémech v místě bydliště včetně identifikace problémů, které mají obyvatelé zájem řešit a účastnit se tak veřejných akcí. V dalším článku byla pozornost věnována životní spokojenosti obyvatel ČR resp. tomu, jak jsou obyvatelé ČR spokojeni s vlastním životem v místě bydliště a co jej ovlivňuje. V neposlední řadě se výzkum zaměřil na způsoby řešení problémů obyvateli ČR v místě jejich bydliště. Článek přináší informace o nejčastějších způsobech, jakými by obyvatelé řešili vzniklé problémy v místě jejich bydliště.

 

Dále byl připraven leták:

Angažovanost obyvatel Česka: Účast na dobrovolných akcích

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření. Leták se zabývá účastí občanů na dobrovolných akcích, analýza dat identifikovala diference sledovaného jevu z hlediska různých skupin obyvatel.