Realizované projekty

 

Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY (CZ.5.01.2013.221.008)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 5 – Životní prostředí. Hlavním cílem je identifikovat a popsat akceptaci změn v okolí bydliště v případě strategických průmyslových a liniových staveb.

 

 

 

Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství (16-14409S)

Hlavním cílem projektu je vyhodnotit dopady demografických změn, behaviorálních aspektů (především tzv. vytěsňovacího efektu) a struktury obecních nákladů na odpadové hospodářství na účinnost systému plateb v České republice.

 

ZPĚT